Процедури до 01.11.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Застраховане на недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, предоставено за управл...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Застраховане на недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, предоставено за управление на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и на движими вещи – частна държавна собственост, и групова застраховка „Трудова злополука” за екипажите на и служителите, извършващи проверка на плавателните средства, както и на служителите, които осъществяват контрол за експлоатационна годност на пристанищата и на съоръженията с повишена опасност на агенцията“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на униформено и работно облекло за служителите на ИА „Морска администрация” по...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Изработка и доставка на униформено и работно облекло за служителите на ИА „Морска администрация” по обособени позиции Обособена позиция № 1 – Изработка и доставка на униформено облекло Обособена позиция № 2 – Доставка на работно облекло