Програми за подготовка за придобиване на правоспособности за работа на море

Програми за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности по чл. 30, 31, 32 и 33 и придобиване на права за заемане на ...

Програми за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности по чл. 30, 31, 32 и 33 и придобиване на права за заемане на длъжности по чл.41 и 44, критерии за оценка и организация на изпитите през 2017г.

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност "Капитан далечно плаване на кораб о...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност "Капитан далечно плаване на кораб от 500 до 3000БТ", които притежават плавателен стаж САМО като "Вахтен помощник капитан над 500БТ", (съгласно чл. 36, т.2, буква ”д”)

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност "Капитан далечно плаване на кораб н...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност "Капитан далечно плаване на кораб над 3000БТ", които притежават плавателен стаж САМО като "Вахтен помощник капитан на кораб", (съгласно чл. 36, т.1, буква ”г”)

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност "Капитан далечно плаване на кораб о...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност "Капитан далечно плаване на кораб от 500 до 3000БТ", които притежават плавателен стаж като "Старши помощник капитан до или над 3000БТ, (съгласно чл. 36, т.2, буква ”д”)

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност "Капитан далечно плаванена кораб на...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност "Капитан далечно плаванена кораб над 3000БТ", които притежават плавателен стаж като "Старши помощник капитан на кораб над 3000БТ", (съгласно чл. 36, т.1, буква ”г”)

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност Главен механик на кораб с КСУ над ...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност Главен механик на кораб с КСУ над 3000kW (съгласно чл.37, т.1, буква "а"), Главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000kW (съгласно чл.37, т.2, буква "г"), Втори механик на кораб с КСУ над 3000kW и Втори механик на кораб с КСУ от 750 до 3000kW (съгласно чл.37, т. 4/5, буква "г"), покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Старши помощник капитан на кораб н...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Старши помощник капитан на кораб над 3000 БТ и Старши помощник капитан на кораб от 500БТ до 3000 БТ” (съгл. чл. 36, т. 5, букви „д” и чл. 36, т. 6, букви „д”).

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. ...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. чл. 37, т. 1, букви „г”), „Главен механик от 750 до 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 2, букви „д”), „Втори механик от 750 до 3000 kW” и „Втори механик над 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 4/5, букви „д”)

Програма за провеждане на курс, изискван от чл. 36, т. 2, буква „г”, чл. 36, т. 5, буква „г” и чл. 36, т. 6, буква „г” на Наредб...

Програма за провеждане на курс, изискван от чл. 36, т. 2, буква „г”, чл. 36, т. 5, буква „г” и чл. 36, т. 6, буква „г” на Наредба № 6, с лица притежаващи средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене – морско”