Програми за подготовка за придобиване на правоспособности за работа на море

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност

Главен механик на кораб с КСУ над 3000kW (съгласно чл.37, т.1, буква "а"), Главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000kW (съгласно чл.37, т.2, буква "г"), Втори механик на кораб с КСУ над 3000kW и Втори механик на кораб с КСУ от 750 до 3000kW (съгласно чл.37, т. 4/5, буква "г"), покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. ...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. чл. 37, т. 1, букви „б” и „г”), „Главен механик от 750 до 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 2, букви „б” и „д”), „Втори механик от 750 до 3000 kW” и „Втори механик над 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 4/5, букви „б” и „д”)

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. ...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. чл. 37, т. 1, букви „г”), „Главен механик от 750 до 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 2, букви „д”), „Втори механик от 750 до 3000 kW” и „Втори механик над 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 4/5, букви „д”)