Разпореждане на директор Дирекция Морска администрация-Варна