Текущи проекти

Проект EcoDaLLi (ECOsystem-based governance with DAnube lighthouse Living Lab for sustainable Innovation processes), номер на проекта: 101093908, по покана HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04-Danube river basin lighthouse – coordination activities

Проект EcoDaLLi

(ECOsystem-based governance with DAnube lighthouse Living Lab for sustainable Innovation processes),

 номер на проекта: 101093908,

по покана HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04-Danube river basin lighthouse – coordination activities

 

Начало на проекта: 01.01.2023 г.

Финансиране: HORIZON EUROPE

Период за изпълнение на проекта:

42 месеца

Кратко описание на проекта:

Проект Danube Safety Net (https://danubesafety.net)

Интернет страница https://danubesafety.net
ROBG 522: Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество"

Проект „EFFECTOR“

(An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations)

Проект „EFFECTOR“

(An End to end  interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations),

номер на проекта: 883374, по покана: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020,