Текущи проекти

Проект Danube Safety Net (https://danubesafety.net)

Интернет страница https://danubesafety.net
ROBG 522: Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество"