Декларация за достъпност

Декларация за достъпност

Раздел 1 Задължително съдържание

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (изм. и доп. ДВ. бр.15 от 22 февруари 2022 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. ДВ. бр. 47 от 24 юни 2022 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайт на адрес: https://www.marad.bg.