Световен морски ден 2011

С циркулярно писмо №3210/18.07.2011 Международната морска организация (ИМО) е определила честването на Световния морски ден през 2011 г. да се състои през последната седмица на септември (26-30.09.2011) и да бъде под надслов: „Борбата с пиратството - обща грижа и координирани действия”


В тази връзка, в същото циркулярно писмо, Генералният секретар на ИМО г-н Ефтимиос Митропулос направи обръщение към морската общественост, а Международната  морска организация представи основанията за обявяването на тази тема като ключова за отбелязване на Световния морски ден 2011 г. Безопасността и сигурността на морския транспорт са основна грижа на всички световната морска общност, в това число моряци, корабособственици, международни, правителствени и неправителствени организации в областта на морския транспорт. В тази връзка Международната морска организация откликна енергично на апелите за помощ и намиране на адекватни решения за справяне с морското пиратство с разгръщането на широка и многостранна кампания за подтискане на пиратството в световен мащаб.


На 13-14 октомври 2011 г. в Рим, Италия ще се проведе заключителна конференция по темата на тазгодишния  Световен морски ден. Очаква се в конференцията да вземат участие като гости и лектори ключови фигури в областта на морската сигурност и безопасност, които работят по различните аспекти на съвременното пиратство и борбата срещу него като: организация на корабоплаването в застрашените райони, спазване на изискванията за сигурност на екипажите при плаване в рискови зони, действия на международни политически, военни и доброволчески организации и др.


  В своето обръщение към световната морската общественост, генералният секретар на ИМО г-н Ефтимиос Митропулос подчертава промяната в историческата характеристика на морското пиратство през последните две десетилетия. През последното десетилетие се наблюдава рязко преориентиране на  морските пирати от проливите на Сингапур и Югоизточен Китай през 80-те години до бреговете на Сомалия и Аденския залив, като инцидентите станаха много дръзки, с отвличания на кораби и екипажи, в някои случаи и с човешки жертви и сериозни отрицателни последствия за международната търговия и морското корабоплаване. Според докладваните случаи в Международната морска организация през първите осем месеца на 2011 г. са регистрирани 395 атаки или опити за атаки и въоръжени грабежи в световен мащаб. За 2010 г. са докладвани 288 подобни случая, което означава увеличение с 37 %.


За периода от 1 януари 2011 г. до 31 август 2011 г. като райони с най-многобройни атаки (пет или повече от пет) могат да се посочат: Източна Африка, Южнокитайско море, Индийския океан, Западна и Южна Африка, Арабско море и Пролива Малака. Най-значително увеличение в сравнение със същия период от предходната година се наблюдава в Западна Африка (96 % увеличение), Индийски океан (76 % увеличение), Източна Африка (63 % увеличение) и  Арабско море (65 % увеличение). Около 65 % от атаките са извършени извън териториалните води на крайбрежните държави.


В икономически аспект са отчетени големи загуби за световната икономика  като годишно те възлизат между 7 и 12 милиарда щатски долара. Отчитайки факта, че 12% от световната търговия се извършва по море и тези инциденти стават в такъв стратегически морски път като Аденския залив, може да си представим какви биха били финансовите загуби и последствията за околната среда при евентуален обходен преход на корабите през нос Добра Надежда, Южна Африка, с цел да се избегнат атаките на пиратите край бреговете на Сомалия.


Поради тези причини Международната морска организация (ИМО) е номинирала темата за борбата с морското пиратство за основен мотив на Световния морски ден 2011 г., както и за приоритетна тема в дейността на организацията през настоящата година.


В този смисъл ИМО е разработила план за действие, който цели да обхване борбата с морското пиратство на всички необходими нива. Основната задача на организацията е да координира  действията по реализиране на този план. Секретариатът на ИМО е твърдо убеден, че трайни положителни резултати не могат да се постигнат при извършване на отделни, макар и успешни, действия срещу пиратите. Необходими са съвместните усилия на ООН, политически и военни сдружения, корабни компании, оператори и екипажи. Позицията на ИМО е, че корабните компании, на които се налага да изпращат свои съдове и екипажи към западната част на Индийския океан, не трябва да омаловажават опасностите, които крие на този район и трябва да следват инструкциите на ИМО и информацията за случващото се по морските пътища в тези райони.


Поемайки отговорната задача да бъде в центъра на координираните усилия на борбата с пиратските набези, Международната морска организация, в своите документи, включително и в настоящата инициатива за мотото на Световния морски ден 2011 г., изразява становище, че проблемът, независимо от неговата проява на море, може да бъде решен единствено с участието и на структури и организации извън морския сектор. За това говорят и някои постигнати положителни резултати като предотвратяване на пиратски атаки. И въпреки постигнатите известни успехи в борбата с пиратите, докато продължават случаите на пиратски отвличания на кораби и екипажи, морската общественост не може да бъде спокойна и трябва да продължи за предприема активни действия с цел постигане на трайни резултати и окончателно ликвидиране на проблема. 


Независимо какво показва статистиката, въпросът с морското пиратство е много сериозен, защото застрашава човешкия живот и извършването на една нормална и мирна дейност, каквато е корабоплаването. Борбата със съвременното пиратство трябва да се води и от страна на международните правни и финансови институции, да се проследява пътя на откупа и да се търси съдействието на застрахователните компании. В тази връзка, Генералният секретар на ИМО г-н Ефтимиос Митропулос обяви взетото решение Организацията да има централна роля като обедини и координира съвместните действия на борбата с пиратството и предлага всички дейности, които ще съпътстват отбелязването на Световния морски ден 2011 г., да бъдат насочени към подчертаване на тази  кауза.


Междувременно, г-н Митропулос изразява искрени съчувствия към близките на всички загинали и пострадали от пиратските атаки морски лица. Общата надежда е за скорошното освобождаване на задържаните и в този момент в бреговете на Сомалия моряци. За всички тях си заслужава да се положат максимални усилия да се намали и приключи този тежък, в световен мащаб, проблем.


Република България, като част от световната морска общност и активен член на Международната морска организация, изцяло подкрепя политиката и действията на Организацията по отношение борбата в пиратството и тероризма. Компетентните органи в лицето на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Морска администрация”, Министерство на външните работи и др. провеждат активна кампания по информиране на българските мореплаватели и ситуацията в районите с висок риск както и за препоръчителните практики и действия при евентуални пиратски нападения.


Измежду инициативите в България по тази тема бе и организираната в края на миналата година Международна конференция на тема: Морското пиратство и сигурността на морския транспорт и връзката с българската национална сигурност, организирана от ИА „Морска администрация”, Българската асоциация на корабопритежателите, Българската асоциация на спедиторите, транспорт и логистика, Българската асоциация на корабните брокери и агенти, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, Компания Риск Сълушънс. Към Конференцията беше проявен изключителен интерес, както от страна на различните заинтересовани кръгове в страната, така и от чужбина. Конференцията включваше 4 панела като лектори по различните теми бяха изтъкнати представители на различните заинтересовани кръгове по проблема за морското пиратство, което даде възможност същият да бъде разгледан в неговата цялост, дълбочина и от неговите различни аспекти – социално-икономически, политически и правен.


Конференцията завърши с приемането на декларация, с която участниците :


•           изразиха голямата загриженост от огромната и нарастваща опасност за мореплавателите и морската индустрия като цяло от морското пиратство, особено  в района на бреговете на Южна Сомалия;


•           обединиха се около становището за необходимостта от криманализиране на морското пиратство в националното законодателство, отчитайки опита на някои държави;


•           призоваха българската  държава  да включи  в националното си законодателство състав “пиратство” за да се осигури адекватното правоприлагане на международната правна рамка, очертана в Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.;


•           съгласиха се, че решението на проблема с пиратите се състои в установяването на ред на сушата и приветстваха всички усилия на международната общност за подобряване на политическата ситуация в Сомалия и предотвратяване на възможността на пиратите да използват и изграждат бази в страната, да държат кораби и екипажи като заложници.


В заключение бихме искали отново да подчертаем, че съвременното морско пиратство е един изключително сериозен проблем за цялата морска общественост и успешната борба с него изисква обединение на усилията световната морска общност.