„Моряшка книжка“ не е документ за самоличност

УВАЖАЕМИ МОРЯЦИ,УВАЖАЕМИ МЕНИНГ АГЕНТИ


                                        


          Зачестиха случаите на проблеми, създавани от граничните контролни органи на някой държави, свързани с представяне на „Моряшка книжка“ при извършване на входящи/изходящи гранични контроли на български морски лица. Включително се стига до задържане и налагане на глоби на капитаните на корабите и/или на моряците.          В действителност поведението на граничните контролни органи са правомерни поради факта, че българската „Моряшка книжка“ не е документ за самоличност. Тя служи само за документиране на плавателния стаж  на моряка по отношение типа на корабът, на който е работил и данни за кораба и продължителността на този стаж.          Български документ за самоличност и едновременно документ издаван за целите на Конвенция №108 на Международната организация на труда е „Моряшкия паспорт“. Той се издава, за да послужи на моряка безвизово да влезе, излезе и премине през територията на държава, страна по Конвенция №108. Уважаеми моряци,          С цел да не бъдете обект на наказания от страна на граничните власти, причина за забавяне на корабите, на които плавате и да не създавате предпоставки за отказ да бъдат наемани български моряци на работа  ВИНАГИ носете със себе си своя Моряшки паспорт.