Промяна на изпитните въпроси за щурманските правоспособности на море в часта МППСМ

Уважаеми кандидати за предобиване на щурмански правоспособности,


С настоящото Ви информираме, че ИА "Морска администрация" извърши проверка на публикуваните


въпроси за изпит по Международните правила за предпазване на съдовете от сблъскване, вследствие на


което бяха отстранени дублиращи се и некоректно зададени въпроси,  бяха заменени изображенията с


лошо качество, както и се добавиха нови въпроси. Въпросите са публикувани в раздел "Придобиване на


правоспособности от морските лица", "Тестови въпроси включени в изпитите за правоспособност за


море", "Тестови въпроси за корабоводители". Изпитите по МППСС с използването на новите въпроси ще


започнат от 19 декември 2016 г.ИА "Морска администрация" ще бъде благодарна, ако получи информация за открити/предполагаеми


  грешки в новите въпроси или предложения за корекции в текстовата част.