Промени по отношение на данните за пет лица, включени в списъка по санкциите, отнасящи се за Либия