Добавяне на една организация в списъка по санкциите срещу ИДИЛ, Ал-Кайда и свързаните лица и организации в съответствие с прието...

Добавяне на една организация в списъка по санкциите срещу ИДИЛ, Ал-Кайда и свързаните лица и организации в съответствие с прието решение на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност съгласно резолюции 1267/(1999), 1989(2011) и 2253(2015)