Подновяване на свидетелства за правоспособност от управленско ниво на лица, работещи на влекачи в местно плаване