Циркуляр във връзка с изискванията на Резолюция А.1116 (30) от 05.12.2017 г. на Международната морска организация