Уведомление за инвестиционно предложение „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система ...

Уведомление за инвестиционно предложение „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в Български морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)“ на ИАМА
Файлови документи