Разпореждане 130 / 21.12. 2020г. относно удължаването / преиздаването на свидетелствата за правоспособност.