Предприети действия по сигнали, съдържащи твърдения за корупционни практики