На вниманието на морските лица

В момента е в сила заповед №  РД-01-597/16.07.2021г., в която отново са залегнали цитираните документи на ЕС. Съгласно т.I, 5.3. от Заповедта се допуска влизане на територията на страната без да е необходимо да представят документи за COVID-19 на членовете на екипажите на плавателни съдове. Изключението се прилага само спрямо морски лица, които заемат длъжност на кораб като членове на екипажа и при влизането си на територията на страната изпълняват служебните си задължения на борда на кораба, чрез което осигуряват непрекъснатост на превоза на стоки и товари.