Заповед № Б-З-47/03.04.2023 г. относно забрана за достъп в пристанищата