Заповед № Р-З-67/04.04.2023 г. относно забрана за достъп в пристанищата