Заповед № В-З-57/03.04.2023 г. относно забрана за достъп в пристанищата