Разпореждане № 75/10.04.2023 на Пристанищен терминал "Видин-център"