Заповедите на директорите на ДМА - Бургас, ДМА - Варна, ДРН - Русе и ДРН - Лом за изменение и допълнение на заповедите, с които въведоха забрана за достъп в българските пристанища на руски кораби