Заверка на екипажни списъци на моряците напускащи Р. България през сухопътните граници

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

        На проведена среща с представители на Гранична полиция се уточни моряците, заминаващи на рейс на кораб, който се намира извън България и напускащи страната по земя или въздух, от 19 април 2004 г. да не се изисква заверен екипажен списък за преминаване на границата.
        С цел извършване на записи в моряшките картони на лицата и контрол на плавателния стаж на морските лица, преди заминаване на рейс същите е необходимо:
        - когато лицата са наети чрез менинг фирма да представят в съответната Д "Морска администрация" записка от фирмата по формата на Приложение №17 на Наредба №6, както и основното свидетелство за правоспособност и неговото потвърждение, когато има такова, или
     - когато лицата са наети чрез самостоятелен договор да представят в съответната Д "Морска администрация" индивидуалният договор с фирмата, в който следва да има данните изложени в Приложение №17 на Наредба №6, както и основното свидетелство за правоспособност и неговото потвърждение, когато има такова,
        - когато лицата са наети да работят на кораб, плаващ под българско знаме, да представи в съответната Д "Морска администрация" записка от корабособственика по формата на Приложение №17 на Наредба №6, както и всички свидетелства описани в Приложение №4 на същата, изисквани за заемане на съответната длъжност.
          В тази връзка, менинг фирмите, при изпращане на моряци зад граница да не извършват или изискват от лицата заверка на екипажни списъци. Дирекциите "Морска администрация" в гр.Варна, Бургас, Русе и Лом да извършват вписванията в моряшките картони и електронния регистър на основание записката от фирмата или индивидуалния договор.

 

к.д.п. Николай Апостолов
Изпълнителен директор на
ИА "Морска администрация"