Информация относно Споразумения за признаване на Свидетелства за правоспособност съгласно пр. I/10 на конвенция STCW 78, както е изменена

 

 

 

Файлови документи
Attachment Size
Списък 299.6 KB