От 01.07.2007г. България е страна членка на Парижкия меморандум

        След три годишен период на кооперирано членство България и Румъния ще бъдат пълноправни членове на Парижкия меморандум по държавен пристанищен контрол от 01.07.2007 г. Това решение бе взето с пълно единодушие на 10.05.2007 г. на годишното заседание на Комитета на Меморандума, което се проведе в Бон, Германия.
        В Парижкия меморандум вече ще членуват всички страни - членки на Европейския съюз. Държавите извън ЕС, които също членуват в Меморандума, са Канада, Русия, Исландия, Норвегия и Хърватска.
        След присъединяването на България и Румъния единните процедури и критерии при извършване на държавния пристанищен контрол на практика ще обхванат цялото крайбрежие на Европа. Този факт ще гарантира увеличаване на капацитета за прилагане на международното морско законодателство по отношение на безопасността на корабоплаването, опазване на околната среда и подобряване условията на труд на моряците.