Заповеди за разрешаване изработването на проекти на генерални планове