Център за административно обслужване

Работно време: плаващо от 7,30 до 18,30 часа с обедна почивка 30 мин. между 12:00 до 14:00 часа, а в ЦАО е от 9,00 до 17,30 часа с осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите.

В случаите, когато има потребители на административни услуги в служебните помещения в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 (два) астрономически часа.“

Можете да се свържете с нас на електронен адрес [email protected]

или на телефон 0 700 10 145, от чужбина +359 2 930 09 10 .

Обаждането се таксува съгласно личния Ви тарифен план.