Контакти

София

"Морска Администрация" - Министерство на транспорта, информационните технология и съобщенията

София 1000
ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 0700 10 145
e-mail: bma@marad.bg

Изпълнителен директор
Венцислав Иванов
Телефон: 0700 10 145
e-mail:  bma@marad.bg