Лаборатория „Вътрешен воден транспорт” 1-3 октомври 2012 г. Лом в рамките на проект DaHar – „Развитие на пристанищата по река Дунав”

От 1 до 3 октомври т.г. в сградата на хотел „Трансимпекс” в Лом се състоя осмата „Лаборатория по вътрешен воден транспорт” в рамките на проект DaHar. Представянето на  подробна информация за сегашното състояние на пристанище Лом ( Status Quo, изготвено от външен експерт) повдигна много въпроси за обсъждане от участниците в срещата. Кап. Тони Тодоров, ръководител на проекта от страна на ИА „МА” обясни подробно перспективите за развитие на пристанището в контекста на Генералния план за развитие на град Лом.

Експерт от ДП „Пристанищна инфраструктура” представи работата по изпълнението на  проект „Булрис” .

Участниците в срещата посетиха и пристанище Лом, където на място изпълнителният директор запозна присъстващите с историята, силните години и сегашната работа на порта. На другия ден представянето на пристанището продължи в залата с множество схеми, диаграми и статистическа информация. Участниците в „лабораторията” обсъдиха силните и слабите страни, дадоха препоръки за бъдещото развитие на Лом като дунавско пристанище, включено в проект DaHar.

Заседанията на петте тематични групи и обобщаващата информация на водещия партньор завършиха   работата на осмата лаборатория по проект DaHar в Лом.