Национален стандарт за провеждане на обучение в подготвителен курс "Умение за оказване на първа медицинска помощ"