Наложени органичения на морски лица от български и чужди администрации

 Наложените ограничения на морски лица, да заемат съответните длъжности на кораби

 

Документ №

 

Вид на документа, Държава

 

Ограничение

 

Участък от р. Дунав

 

От дата

 

До дата

10043112 Свидетелство за квалификация на Европейския съюз за плаване по вътрешните водни пътища „Капитан вътрешно плаване”, България Ограничение: временно лишаване от право да заема длъжността „капитан” на кораб за срок от 6 (шест) месеца от км 0 до 2414 км. 08.11.2023 08.05.2024