Наложени органичения на морски лица от български и чужди администрации

 Наложените ограничения на морски лица, да заемат съответните длъжности на кораби

 

Документ №

 

Вид на документа, Държава

 

Ограничение

 

Участък от р. Дунав

 

От дата

 

До дата