Проект DANRiSS „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българорумънски участък н...

Проект DANRiSS „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българорумънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (RIS)”
Файлови документи
Прикачен файл Size
Информация за заключителната среща и пресконференция по проект DANRiSS 207.49 KB
Споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Румънската морска администрация относно проверките на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в българо-румънския участък на река Дунав (Дейност 4)(BG) 1.17 MB
Споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Румънската морска администрация относно проверките на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в българо-румънския участък на река Дунав (Дейност 4)(EN) 1.07 MB
Споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Румънската морска администрация относно проверките на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в българо-румънския участък на река Дунав (Дейност 4)(RO) 1.07 MB
Методика за оценка на риска при контрола и инспекциите на корабите плаващи във ВВП (Дейност 7) (BG) 2.12 MB
Методика за оценка на риска при контрола и инспекциите на корабите плаващи във ВВП (Дейност 7) 1010.17 KB
Методика за оценка на риска при контрола и инспекциите на корабите плаващи във ВВП (Дейност 7) (EN) 2.6 MB
Методика за оценка на риска при контрола и инспекциите на корабите плаващи във ВВП (Дейност 7) (RO) 2.64 MB