Национален стандарт за провеждане на обучение в курс "Консултант по безопасността при превоз на опасни товари по ВВП"