Стартиране на проект по Оперативна програма "Траспорт и транспортна инфраструктутра" 2014 - 2020 г.

Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на
пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)”
Файлови документи