Актуализация и надграждане на националната информационна система SafeSeaNet

Номер в профила на купувача
45
Вид
открита процедура
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите