Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” /ИАМА/ на недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, предоставено за управление на ИАМА; застраховане на моторни превозни средства за „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на местата в МПС“ и „Автокаско”; застраховане на плавателни съдове за „Каско – пълна и частична загуба”, „Отговорност при сблъскване” и „Обща авария и спасяване”; застраховане за Групова застраховка „Трудова злополука” за служителите на ИАМА, извършващи проверка на плавателните средства и осъществяващи контрол за експлоатационна годност на пристанищата и на съоръженията с повишена опасност; застраховане за Групова застраховка „Трудова злополука” за членове на екипажите на плавателните средства на ИАМА, включително и доброволни сътрудници, временно ангажирани да изпълняват дейности като екипаж на плавателните средства на ИАМА

Номер в профила на купувача
9094937
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
отворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите