Проект „EFFECTOR“

(An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations)

Проект „EFFECTOR“

(An End to end  interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations),

номер на проекта: 883374, по покана: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020,

 

 

Начало на проекта: 01.10.2020 г.

 

Финансиране:

Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

 

Период за изпълнение на проекта:

18 месеца

 

Кратко описание на проекта:

Проектът има за цел да подобри морския надзор, да подобри подкрепата за решения и да насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни на мореплаването чрез прилагане на рамка за оперативна съвместимост и свързаните с нея данни за сливане и аналитични услуги за морско дело, надзор и гранична сигурност, които ще позволят по-бързо откриване на нови събития, по-информирано вземане на решения и постигане на съвместно разбиране и предприемане на ситуация зад граница. В рамките на проекта ще бъдат създадени възможности за демонстрирането и прилагането на нови концепции и услуги за сливане на данни и инструменти за подкрепа на решения и анализи, които могат да обхващат от местно до регионално и от национално до транснационално ниво.

 

Специфични цели:

Специфична цел на EFFECTOR е да отключи пълните възможности на системите за морско наблюдение и обмен на данни на тактическо и стратегическо ниво чрез въвеждане на приложени решения за засилена гранична и външна сигурност, включително прилагането на многопластова платформа за източник на данни за оперативна съвместимост и използване на данни, обмен на подобрена ситуационни снимки на осведоменост на различно ниво с CISE и EUROSUR. Също така, в периода на изпълнение на проекта е предвидено да се обособи среда за приемането на стандарти за оперативна съвместимост за използване на данни, източници и системи, които понастоящем нямат достатъчно приложение в морската среда.

 

Проектът е разделен на 8 работни пакети:

РП1 „Координация и управление на проекти“

РП2 „Оперативен анализ, потребителски изисквания и технически спецификации“

РП3 „Обща рамка за дизайн, архитектура и оперативна съвместимост“

РП5 „Системна интеграция и тестване“

РП6 „Пилотни демонстрации, валидиране и оценка“

РП7 „Създаване, експлоатация и стандартизация на въздействието“

РП8 „Правни и етични изисквания“

 

Координатор на проекта:

Генералният секретариат за море (SGMer) - SECRETERIAT GENERAL DE LA MER – Франция.

 

Проектни партньори:

В проекта участват 16 партньора от Франция, Гърция, Португалия, Италия, България и Черна гора.

 

Бюджет на проекта:

Обща стойност на проекта EFFECTOR е 5.882.380,00 евро.

 

Бюджет на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

72 500,00 евро.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Резюме 35.7 KB