Генерален план на пристанище за обществен транспорт Бургас по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ - 20.10.2022 г.