Разпореждане № 95 от 01.03.2023 г. относно подобряване безопасността и техническото обслужване на противопожарното и спасително оборудване на корабите, плаващи под българско знаме.