На вниманието на учебнте заведения.Публикувани са нови национални стандарти за “ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА-ОПРЕСНИТЕЛЕН" и “ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА”. Изменението засяга изискванията към преподавателите.