Национални стандарти за провеждане на обучения за плаване на море

НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТ за провеждане на обучение в курс Потвърждаване (ревалидация) на свидетелство за правоспособност от управленско ниво палубна команда,

съгласно изискванията на чл. 107, ал. 1, т. 5 от "Наредба № 6 за компетентност
на морските лица в Република България".

НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТ за провеждане на обучение в курс: „Потвърждаване (ревалидация) на свидетелство за правоспособност от управленско ниво машинна команда,

съгласно изискванията на чл. 107, ал. 1, т. 5 от "Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България“