Представяне

Изпълнителна агенция “Морска администрация” е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на транспорта и съобщенията, със седалище София и с дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом. Контрол върху дейността и се осъществява от министъра на транспорта и съобщенията.

 

Мисията на агенцията е да осъществява националната политика, по отношение на: безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България; на държавен пристанищен контрол; опазването на морската и речна среда от замърсяване; търсене и спасяване на търпящи бедствие хора, кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България; квалификацията и регистрацията на морските лица, както и контрол върху други дейности, осигуряващи здравето и живота на моряците на борда на корабите; прегледи, освидетелстване и регистрация на българските кораби и корабопритежатели; експлоатационната годност на пристанища.

 

Агенцията участва в работата на Международната морска организация на ООН,  Дунавската комисия, Икономическата комисия на ООН за Европа, в Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, Международната организация на труда и на други международни организации по въпросите на корабоплаването и пристанищата, както и в специализираните структури на Европейския съюз в областта на осигуряване на безопасността и сигурността на корабоплаването, опазването на околната среда от замърсяване от кораби и в областта на пристанищата.

 

Работното време в ИАМА е плаващо от 7,30 до 18,30 часа с обедна почивка 30 мин. между 12:00 до 14:00 часа, а в центровете за административно обслужване е от 9,00 до 17,30 часа е осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите. В случаите, когато има потребители на административни услуги в служебните помещения в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа.