Представяне

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.

Статутът на ИАМА е регламентиран в  Кодекса  на  търговското корабоплаване  -  чл. 360, ал. 1. Дейността, структурата, организацията и съставът на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Интернет страница: http://www.marad.bg
E-mail: [email protected]
БУЛСТАТ: 121797867

Обслужващата банка: ОББ АД
BIC: UBBSBGSF

СОФИЯ

IBAN в лева: BG33UBBS88883119833501
IBAN в евро: BG82UBBS88883419833540

КЛОН ВАРНА

IBAN в лева: BG55UBBS88883119855900
IBAN в евро: BG77UBBS88883419855940

КЛОН БУРГАС

IBAN в лева: BG46UBBS88883119854801
IBAN в евро: BG95UBBS88883419854840

КЛОН РУСЕ

IBAN в лева: BG35UBBS88883119861401
IBAN в евро: BG84UBBS88883419861440

КЛОН ВРАЦА

IBAN в лева: BG82UBBS88883119862301
IBAN в евро: BG34UBBS88883419862340

Работно време: плаващо от 7,30 до 18,30 часа с обедна почивка 30 мин. между 12:00 до 14:00 часа, а на звената за административно обслужване е от 9,00 до 17,30 часа с осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите. В случаите, когато има потребители на административни услуги в служебните помещения в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 (два) астрономически часа.

Агенцията:

 • организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;
 • осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
 • упражнява контрол за:
  • спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби;
  • спазването на условията на труд и живот на моряците;
  • предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
  • спазване на изискванията за качество на корабните горива.
 • организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
 • упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
 • организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
 • издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
 • води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;

Осъществява и още следните функции:

Файлови документи
Прикачен файл Size
Харта на клиента 56.2 KB