Разпореждания на изпълнителния директор

Заповед № З-303/14.05.2024 г. на изпълнителния директор на ИАМА за откривне на процедура за провеждане на конкурс за избор на пилотска организация,

за срок от пет години, при условията на Глава четвърта от Наредба № 1 от 03.04.2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България

Заповед № З-224/11.04.2024 г. на изпълнителния директор на ИАМА за предоставяне ползването на УКВ канал 72 на Главна дирекция "Гранична полиция" към Министерството на вътрешните работи за осъществяване на гранично наблюдение и контрол

на морските пространстранства в Република България и осъществяване на комуникация с плавателни средства, пристигащи или отплаващи в пристанищата на Република България.