Нови, изменени и допълнени нормативни актове

Публикувани на сайта нови, изменени и допълнени нормативни актове

Публикувано е Разпореждане № 68 - изисквания към корабите, които не попадат в обхвата на международните конвенции и Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.