Нови, изменени и допълнени нормативни актове

Публикувано е Разпореждане В-З-132-3/03.06.2016г. за изменение на Разпореждане В-З-132/20.08.2015г. на Директора на ДМА Варна от...

Публикувано е Разпореждане В-З-132-3/03.06.2016г. за изменение на Разпореждане В-З-132/20.08.2015г. на Директора на ДМА Варна относно обявяване на безопасно газене на канали и кейови места в пристанищата под юристдикцията на ДМА Варна