Дневници за документиране на плавателен стаж

Уважаеми студенти, ученици и курсисти,

 с цел да бъдете улеснени при Вашето практическо обучение, в изпълнение изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978, както е изменена и допълнена, а също и разпоредбите на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България по отношение задължението за документиране провеждането на плавателна практика и стаж, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ публикува формата на утвърдените за това дневници.

Вие можете да изтеглите от тук съответната форма и да разпечатате същата само за Ваше ползване. Когато се възползвате от тази възможност, разпечатаният дневник трябва да се оформи като книга без да се размества последователността на страниците. Преди началото на провеждане на плавателната практика и/или стаж Вие, след попълване на личните си данни трябва да представите дневника в ИА „Морска администрация“ (дирекция „Морска администрация“ Бургас, Варна или София) за регистрация.