Документация за провеждане на конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Силистра-Кълъраш-Силистра"