Заповед № Л-З-21/04.04.2023 г. относно забрана за достъп в пристанищата