На вниманието на учебните заведения - Инструкция до учебните заведения за допускане до обучение в курсове за специална и допълнителна подготовка на чуждестранни морски лица