Антикорупция

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И КЛИЕНТИ,

Изпълнителна агенция „Морска администрация” Ви предоставя възможност да подадете сигнали за корупция или нередности при обслужването на граждани или да направите предложения за подобряване на нашата работа, както и да изразите своето задоволство или благодарност от получената услуга.

Вие може:

  • Да ни се обадите в рамките на работното време от 9:00 ч. до 17:30 ч. на безплатен за Вас телефонен номер 080011022.  За валидни се приемат съобщения започващи с Вашите данни – име, фамилия, адрес и телефон за връзка;
  • Да попълните електронния формуляр на  “Национален съвет по антикорупционни политики“.

Уверяваме Ви, че сигналите за корупция или нарушения, извършвани от наши служители, ще бъдат проверени.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от вас.


Предприети действия по сигнали, съдържащи твърдения за корупционни практики