Предоставяне на разположение на специализирани плавателни средства за извършване на услуги, свързани с участие по изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на опасност, възникнала при повреда, авария или друго морско произшествие (морско спасяване) с кораби и плавателни средства с бруто тонаж над 300 бт в акваторията на пристанищен район Бургас и териториалното море

Номер в профила на купувача
36
Вид
открита процедура
Статус
отворена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите